güvenlik hizmetleri

hİzmetler > güvenlik hizmetleri

Güvenlİk hİzmetleri

blog_post_image


MetroCity Millenium Residence Kuleleri, standartların gerektirdiği deprem güvenliği seviyesinin üzerinde bir inşaat kalitesi ile inşa edilmiş ve yüksek seviyede güvenlik sistemleri ile teçhiz edilmiştir.

Güvenlik Sistemleri

Yüksek güvenlik standartlarında inşa edilen binada aşağıdaki güvenlik sistemleri mevcuttur:

 • Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri
 • Feature Point 1 will appear here
 • Yağmurlama ile Yangın Söndürme Sistemleri
 • Yangın Söndürme Kuru ve Islak Hidrant Sistemleri
 • Erişim (Kartlı Giriş) Kontrolü Sistemi
 • Görüntülü Intercom Sistemi
 • CCTV Kapalı Devre Kamera İle İzleme Sistemi
 • Panik Buton Sistemi

Güvenlik uygulamaları

MetroCity Millenium’un güvenliği, eğitimli, tecrübeli güvenlik bilgi taraması yapılmış uygun yeterlilik ve sayıda personelle sağlanır. Güvenlik personeline ilişkin organizasyon şeması EK-2 de bilgilerinize sunulmuştur.

C Blok girişinde 24 saat süre ile güvenlik hizmeti sunulmaktadır. Bloğun resepsiyon masalarında 08:00-18:00 saatleri arasında resepsiyon hizmeti verilmektedir. Binada her katta asansör hollerinde ve otoparklarda çeşitli noktalarda yerleştirilen kameralar 24 saat süre ile izlenmektedir.

Otoparkta (-8. Kat) 24 saat süre ile güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Depolar bölgesinde ise (-7 Kat) güvenlik hizmeti verilmemekte olup, depolara girmek isteyen daire sahiplerinin Güvenlik Vardiya Amirine başvurması gerekmektedir.

Bina tasarımının konsepti gereği daire sahipleri “dost unsur” kabul edilecek ve güvenlik daire sahiplerinin dışarıdan gelecek tehditlere karşı korunması şeklinde algılanacaktır. Bu nedenle daire sakinleri bina girişinde herhangi bir aramaya tabii olmadan giriş yapabileceklerdir. Ziyaretçiler ancak ön giriş kapısından giriş yapabilecektir. Tüm ziyaretçiler aranarak ve ziyaretçi kayıtları yapıldıktan sonra binaya alınacaktır

Bunlara taşeron firma elemanları, kuryeler, yemek şirketleri, kamu görevlileri vb. elemanlar da dahildir. Dairelerde çalışmakta olan personel ise ancak: İşe alımları sırasında haklarında yaptırılan Güvenlik Bilgi Taraması (GBT) sonuçlarını, ikematgâh ve nüfus kaydı bilgilerini yönetime ulaştırmanız ve tüm güvenlik önlemlerine haiz (sahteciliği önlenmiş) resimli bir kimlik ile kendisini tanıtabiliyor ise "personel"; bu şartlardan biri eksik veya yetersiz ise "ziyaretçi" statüsünde anılacak ve girişlerde buna uygun işlemlerden geçirilecektir

Ziyaretçiler

Ziyaretçi girişlerinde ziyaretçi, resepsiyon görevlisi tarafından yönlendirilerek görüntülü interkom vasıtasıyla daire sahibi ile görüşmesi sağlanacak, daire sahibi ziyaretçiyi kabul etmeden ziyaretçinin binaya girişine izin verilmeyecektir.

Önceden tanınmayan kişilerin de (Yemek servisleri vs..) ziyarete gelmiş ve bekleniyor olmaları mümkündür. Bu nedenle güvenlik görevlisi yukarı çıkışı için teyit alınan kişiler için bile dikkatle davranmaktan vazgeçmeyecektir. Görevliler ziyaretçinin hal ve tavırlarından kuşku duymaları durumunda ziyaretçiye teyit veren kişi ile irtibata geçerek, "gelen kişi hakkında şüphe içinde bulunduğunu, bu kişinin şahsen tanınmakta olup olmadığını ve kişinin geldiğini iddia ettiği yer ile irtibata geçmek istediğini" bildirecek ve izin alarak bu teyit işlemine de başvuracaktır. Bu süre zarfında ziyaretçiye, görüşmek istediği kişinin bir kaç dakikaya kadar hazır olacağı bildirilerek uygun bir şekilde beklemeye alınacaktır. Ziyaretçi içeri bırakılacak ise güvenlik ekibi ziyaretçinin varlığından (tarif verilerek) haberdar edilecek ve/veya kişiye refakat edilecektir. Güvenlik, mümkün olduğu ölçüde ziyaretçiyi CCTV aracılığıyla izlemede tutacaktır.

Posta, Kargo, Kurye ve Diğer Dışarıdan Satın Alınan Hizmetler

Daire sakinlerinin huzurlarının korunması, güvenliklerinin en üst düzeyde sağlanması ve binaya giriş çıkış trafiğinin mümkün olduğunca azaltılması amacıyla, güvenlik prosedürleri gereği posta, kargo ve kurye elemanları katlara bırakılmayacak posta ve paketler giriş katta bulunan posta odasında, gerekli güvenlik kontrolları yapıldıktan sonra teslim alınacaktır. Elemanların zarf ya da paketleri doğrudan ilgilisine teslim etmeyi talep etmeleri ve bina sakininin onaylaması veya bina sakininin talep etmesi durumunda gelen görevli, ziyaretçi statüsünde ilgili kata gönderilir.

Benzer bir amaçla Yönetim kaliteli bir su markası ile anlaşarak gerekli stoğun binada tutulmasını ve su servisinin bina içinde verilmesini sağlamıştır. Böylece su firmalarına ait araçların bina girişindeki zaten kısıtlı olan park yerlerini sürekli işgal etmeleri ve güvenliği sürekli meşgul ederek bir güvenlik zaafiyetine yol açmaları engellenmiştir. Ancak yine de başka marka su temin etmek isteyen daire sahipleri için, içme suyu firmalarının 16:00-18:00 saatleri arasında binaya girişlerine izin verilecektir.

Otoparklarda Güvenlik

Otoparka girişlerde iki kademeli bir güvenlik çemberi söz konusudur: Bunlardan birincisi alışveriş merkezi güvenlik ekipleri tarafından, alışveriş merkezinin güvenlik prosedürleri gereği, MetroCity’ye giriş yapılan noktada araç kontrol işlemidir.

İkincisi ise konut ve ofis otopark girişinde bulunan güvenlik bariyeridir. Güvenlik bariyeri Yönetim tarafından düzenlenen ve yetkilendirilen güvenlik kartları ile açılır. Devamında -8 katınada B ve C blok sakinlerinin kullanımına ait otopark kat girişinde kart ile girilebilen kayar kapı mevcuttur. Ayrıca otopark ile lobi arasında çalışan asansörün kullanımı da bu kart yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle otoparktan giriş ve çıkış yapacak daire sakinlerinin güvenlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Güvenlik kartlarının daire sahipleri dışında kişilere kullandırılmaları kesinlikle yasaktır. Otopark alanı ayrıca kameralar ile izlenmekte ve görüntüler kayıt altına alınmaktadır.

Daire sakinlerinin araçları içinde otoparktan giriş yapan ziyaretçilerin lobide resepsiyon bankosuna yönlendirilmeleri, ziyaretçi kayıtlarının yapılması ve gerekli durumlarda aranmaları gerekmektedir. Otopark girişinden bina sakini ile birlikte giriş yapan ve resepsiyona yönlendirilmeyen tüm ziyaretçilerin hareketlerinden ilgili daire sahibi sorumlu olacaktır.

Yedek anahtar uygulaması

Öte yandan dairenizde olmadığınız bir anda dairenizden yangın veya güvenlik alarmı alınması durumunda ya da panik butonu kullandığınız, güvenlik ya da sağlık nedenleri ile dairenizin kapısını açamadığınız durumlarda Yönetimin gerekli müdahaleyi yapabilmesi için daire anahtarınızın bir kopyasını Yönetime teslim etmeniz gerekmektedir. Anahtarınız sizinle birlikte bir zarfa koyularak mühürlenecek, mühürün üstüne imzanız alınacak ve ancak acil durumlarda ve tutanak düzenlenerek mühür yırtılarak kullanılacaktır. Bu uygulama hem binanın genel yangın güvenliğini korumak hem de sizin kişisel güvenliğinizi sağlayabilmek için kaçınılmazdır. Tüm güvenlik önlemlerinin kendi huzur ve güvenliklerinin korunması amacıyla olduğunun bilinci içinde tüm daire sahiplerinin yönetim ekipleri ile işbirliği içinde olması en büyük temennimizdir.

Acil Durumlar

MetroCity Millenium’da görev yapan Yönetim, Acil Durumlar konusunda gerekli bilgi birikimine sahiptir. Residence ve aynı kompleks içinde yer alan tüm diğer bölümlere ilişkin, düzenli bir risk analizi yapılmakta ve bulgular teknik düzenleme veya uygulamaların revizyonu ile daha emniyetli bir şekle getirilmektedir. MetroCity Millenium personeli, Yönetim tarafından, periyodik bir eğitim ve talim planı uygulanmak sureti ile, Acil Durumlara karşı hazırlıklı olmak ve böyle durumlarda kendilerine düşen görevleri yerine getirmek ile ilgili olarak hazır bulunmaktadır. Yönetim, MetroCity Millenium sakinlerini de önceden bilgilendirmek sureti ile, periyodik aralıklar ile yapılacak Acil Durum eğitim ve uygulamalarına davet eder.


Bu eğitim ve uygulamalar;

 • MetroCity Millenium’da dikkat edilmesi gereken emniyet ve güvenlik uygulamaları,
 • Acil Durumların tanıtımı, Acil Durumlara hazırlık ve müdahale yöntemleri (Yangın, deprem, sağlık konusuna ilişkin acil durumlar, terör vs.
 • Acil Bina Tahliye planları ve uygulamaları gibi konuları içermektedir.